Staff di Pokémon Rubino e Zaffiro

da Pokémon Central Wiki, l'enciclopedia Pokémon in italiano.
Jump to navigation Jump to search

Questo è l'elenco dei membri dello staff che hanno lavorato ai giochi di terza generazione, Pokémon Rubino e Zaffiro. I giochi sono stati pubblicati da Nintendo e sviluppati da Game Freak e da Creatures, Inc.

Membri dello staff

Director

Art Director

Battle Director

Main Programmer

 • Tetsuya Watanabe

Battle System Programmer

 • Hisashi Sogabe

Field System Programmer

 • Sousuke Tamada

Programmers

 • Akito Mori
 • Keita Kagaya
 • Yoshinori Matsuda
 • Hiroyuki Nakamura
 • Masao Taya
 • Satoshi Nohara
 • Tomomichi Ohta
 • Miyuki Iwasawa
 • Takenori Ohta

Main Graphic Designer

Pokémon & Graphic Designers

Pokémon Designers

Music Composition

Sound Effects & Pokémon Voices

 • Morikazu Aoki

Game Designers

Plot Scenario

 • Junichi Masuda
 • Akihito Tomisawa
 • Koji Nishino

Game Scenario

Script Designers

 • Satoshi Nohara
 • Tetsuji Ohta
 • Tomomichi Ohta

Map Designers

 • Shigeru Ohmori
 • Tetsuji Ohta
 • Koji Nishino

Map Data Designers

 • Tetsuji Ohta
 • Tadashi Takahashi

Parametric Designers

 • Koji Nishimo
 • Shigeki Morimoto
 • Tetsuji Ohta
 • Teruyuki Shimoyamada

Pokédex Text

 • Kenji Matsushima

Environment & Tool Programmers

 • Hisashi Sogabe
 • Sousuke Tamada
 • Hiroyuki Nakamura
 • Akito Mori

Product Testing

 • NCL Super Mario Club
 • Atsushi Tada
 • Takahiro Ohnishi
 • Norihide Okamura

Special Thanks

 • Kenji Tominaga
 • Yoshio Tajiri
 • Teiko Sasaki
 • Sachiko Hamano
 • Chie Matsumiya
 • Akiko Shinozaki
 • Atsuko Fujii
 • Kazuya Suyama
 • Satoshi Mitsuhara
 • Tomotaka Komura
 • Mikiko Ohashi
 • Michiko Takizawa
 • Makiko Takada
 • Takanao Kondo
 • Ai Mashima

Information Supervisors

 • Hiroki Enomoto
 • Kazuyuki Terada
 • Yuri Sakurai
 • Hiromi Sagawa

Coordinators

 • Kyoko Watanabe
 • Takao Nakano

Task Managers

Producers

 • Hiroyuki Jinnai
 • Takehiro Izushi
 • Hiroaki Tsuru

Executive Director

Executive Producers

Executive Producers

English Version Coordinators

 • Hiro Nakamura
 • Seth McMahill

Translator

Programmers

 • Teruki Murakawa
 • Souichi Yamamoto
 • Masanori Funakoshi
 • Akira Kinashi

Graphic Designers

 • Souichi Yamamoto
 • Akira Kinashi

Product Support

 • Kimiko Nakamichi
 • Daisuke Hara

Artwork

 • Atsushi Okada

Text Editor

 • Teresa Lillygren

NOA Product Testing

 • Thomas Hertzog
 • Ed Ridgeway

Braille Code Check

 • National Federation of the Blind
 • Patricia A. Maurer
 • Japan Braille Library
 • European Blind Union
 • Australian Braille Authority
 • Royal New Zealand Federation for the Blind

Special Thanks

 • Sayoko Blodgett-Ford
 • Nicola Pratt-Barlow
 • Hiroyuki Uesugi
 • Koji Uyama
 • Anthony Howitt
 • Gail Tiden
 • Kazuhiro Fujihara

Original Author and Artist

 • Satoshi TajiriStaff dei giochi e dell'animazione Pokémon