Staff di Pokémon Puzzle Challenge

da Pokémon Central Wiki, l'enciclopedia Pokémon in italiano.
Vai alla navigazione Vai alla ricerca

Questo è l'elenco dei membri dello staff che hanno lavorato allo spin-off Pokémon Puzzle Challenge. È stato pubblicato da Nintendo e sviluppato dalla Intelligent Systems.

Staff Creativo

Concept

 • Hitoshi Yamagami
 • Toshitaka Muramatsu

Programmatori

CGB Main Program

Programmatore comunicazione

 • Motumu Chikaraishi

Programmatore DMG Main

Programmatore Sistema

Programmatore musica

 • Toshihiro Nishii

Programmatore menù

Programmatore demo

Original Game Advice

 • Shinya Yamamaoto

Programmatore sistema

Programmatore scala

 • Osamu Yamauchi

Communication Program Advice

 • Hitoshi Yamagami

Ideazione

Ideazione grafica

 • Toshitaka Muramatsu
 • Gou Matsuda
 • Yumiko Morisada
 • Michiko Ishida
 • Kyouko Kasauga
 • Naoko Mori
 • Hiroko Watanabe
 • Tomoyoshi Yamane
 • Ryuichi Nakada
 • Kentaro Nishimura

Illustrazione manuale

 • Sumiyoshi Kizuki

Montaggio manuale

 • Yasuo Inoue
 • Fumiko Miyamaoto


Sonoro

Compositore musica

Essetti sonori

Programmatore suono

 • Taishi Sendra

Programmatore suono

 • Kenchi Nishimaki

Composizione musica

 • Ninako Hamano

Supervisione Pokémon

GAME FREAK inc.

 • Ken Sugimori
 • Junichi Masuda
 • Kazuhito Sekine

Ringraziamenti

 • Kouzou Ikuno
 • Hiroyuki Yukami
 • Toshiyuki Nakamura
 • Toshio Sengoku
 • Tohro Narihiro
 • Kenji Imai
 • Makoto Katayama
 • Yumi Nagai
 • Makiko Asada
 • Kenji Yamada
 • Masahiro Higuchi
 • Masato Furukawa
 • Koichi Kishi
 • Taku Sugioka
 • Junya Kadono
 • Naohiko Aoyama
 • Yuuki Tsuki
 • Chie Kawabe
 • Hitomi Nakano
 • Takeshi Narita
 • Masanobu Matsunaga
 • Shigeyuki Asa
 • Sachio Kurita
 • Ayumi Sasaki
 • Maki Takemori
 • Junko Umehara
 • Sachiko Wada
 • Ryou Hirata
 • Fumiaki Tanimura
 • Hiroyuki Jinnai
 • Gakuji Nomoto
 • Ai Mashima
 • Takahiro Harada

Super Mario Club

 • Hihumi Miyazaki
 • Tomoharu Hizakae
 • Tomoko Yuasa
 • Toshiaki Suzuki
 • Yayoi Yagi
 • Noriaki Tsujimoto
 • Yuhei Adachi
 • Ryosuke Yamada

America del Nord

Localizzazione

 • Bill Trinen

Direzione localizzazione

 • Jeff Miller
 • Leslie Swan

Verifica prodotto

 • Sean Egan

NOA Debug Team

Ringraziamenti

 • Minoru Arakawa
 • Manabu "Mike" Fukuda
 • Gail Tilden

Direzione

 • Toshihiro Nishii
 • Hitoshi Yamagami

Produzione

 • Takehiro Izushi
 • Ryouichi Kitanishi
 • Tsunekaz Ishihara

Prodotto da

 • Team Battle Clash

(c)1995-2000 Nintendo /Creatures inc./GAME FREAK inc. (c)2000 Nintendo/INTELLEGENT SYSTEMSStaff dei giochi e dell'animazione Pokémon