Staff di Pokémon Snap

da Pokémon Central Wiki, l'enciclopedia Pokémon in italiano.
Jump to navigation Jump to search

Questo è l'elenco dei membri dello staff che hanno lavorato al gioco spin-off Pokémon Snap. Il gioco è stato pubblicato da Nintendo e sviluppato da HAL Laboratory e Pax Softnica.

Staff

Game Designers

 • Masanobu Yamamoto
 • Shigezo Kawase
 • Shizu Higashiyama
 • Takeyuki Machida

Programmers

 • Tomoyuki Sumi
 • Kazuki Sekimori
 • Jinji Horagai
 • Yoshiaki Shinohara
 • Hideaki Kiko
 • Hirotaka Kato

Producers

 • Satoru Iwata
 • Shigeru Miyamoto
 • Kenji Miki

Pokémon Producer

 • Tsunekazu Ishihara

Sound Designer

 • Ikuko Mimori

Directors

 • Yoichi Yamamoto
 • Akira Takeshima
 • Hiro Nakamura
 • Koji Inokuchi

Supervisor

 • Kensuke Tanabe

Character Supervisor

 • Yoichi Kotabe

Technical Support

 • Makoto Kanai

Voice Actor

 • Stan Hart*
 • Jimmy Zoppi*
 • Ikue Ohtani*
and
Others...

Pokémon Created by

Executive ProducerStaff dei giochi e dell'animazione Pokémon